مقالات

 توهین به سایت یا پرسنل

 هر گونه توهین به مدیر یا پرسنل و همچنین انتشار اکاذیب درمورد سایت ممنوع بوده و درصورت مشاهده به...

 قوانین زبان ارتباطی

زبان ارتباطی پیشفرض با سایت به صورت فارسی است. لذا کلیه مشتریان موظف هستند در صورتی که با...

 قوانین پاسخگویی به تیکت ها

پاسخگویی به تیکت های فنی و فروش طی 1 الی 48 ساعت انجام شده و موارد فنی که نیاز به رسیدگی دارد طبق...